Regulamin portalu

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Watchdog PFRON www.watchdogpfron.pl (dalej: portal), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu: Fundację WATCHDOGPFRON (dalej: Fundację).

2. Użytkownik portalu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Fundacja umożliwia publikowanie komentarzy pod tekstami za pośrednictwem formularza umieszczonego w portalu oraz wtyczek serwisów społecznościowych. Komentarze zamieszczane za pomocą wtyczek społecznościowych pochodzą bezpośrednio z serwisów społecznościowych – stanowią zatem rozszerzenie ich funkcjonalności i objęte są ich regulaminem.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników komentarzy:

  • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
  •  wzywających do dyskryminacji lub nienawiści;
  • propagujących przemoc;
  • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  • zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
  • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo edytowania komentarzy oraz nieopublikowania lub usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem oraz zablokowania opcji komentowania autorom takich komentarzy.

6. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatności, zgodnie z którą Fundacja zapewnia ochronę danych użytkowników.

7. Fundacja zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia strony.

8. W przypadku awarii portalu mogą wystąpić zakłócenia w przesyłaniu danych na stronę, istnieje też możliwość utraty danych.

9. Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

10. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania portalu mogą być przesyłane pod adresem redakcja@watchdogpfron.pl.