Nie żyje Piotr Pawłowski

Świat niepełnosprawnych nie będzie już taki sam. Bez Piotra nic już nie będzie takie samo. Społeczność niepełnosprawnych straciła wielkiego lidera, mentora, reprezentanta, obrońcę, kreatora – słowem kogoś niezwykle ważnego. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli swojego środowiska. Mimo ciężkiej niepełnosprawności wymyślał i realizował projekty i przedsięwzięcia, których wielu, w znacznie lepszej kondycji fizycznej nie zdołałoby się podjąć. Tysiące go podziwiały, wielu mu zazdrościło. Wszyscy liczyli się z jego zdaniem, opinią i przemyśleniami. Nie sposób wymienić w krótkim pożegnaniu wszystkich jego znakomitych inicjatyw służących zarówno środowisku osób z niepełnosprawnością jak i tym którzy niepełnosprawnych nie rozumieli dopóki Piotr nie stanął na ich drodze. Lider, redaktor prasowy i telewizyjny. Był epicką twarzą społeczności niepełnosprawnych. Gdy ktoś myślał niepełnosprawny przed oczami miał najczęściej Piotra Pawłowskiego. Dorobkiem swojego życia mógłby obdzielić kilkanaście osób i każda z nich uznana byłaby za człowieka sukcesu.

Żegnaj Piotrze. Byłeś Wielki i taki pozostaniesz w naszej pamięci. 

Redakcja WatchDogPforn

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej – pożyteczna rozwojowa inicjatywa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Niedawno odbyła się zorganizowana przez PFRON seria konsultacji społecznych projektu „Model Rehabilitacji Kompleksowej”, w ramach którego niebawem rozpoczną działalność 4 Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej. Ich celem będzie rehabilitacja kompleksowa osób niepełnosprawnych z 4 makroregionów obejmujących całą Polskę. Projekt będzie trwał 3 lata i obejmie 600 osób, które ocenione z zastosowaniem metodologii ICF zrealizują Indywidualne Programy bazujące na osiągnięciach polskiej szkoły rehabilitacji. Przewiduje się, że część osób będzie rehabilitowana w systemie stacjonarnym a część w ambulatoryjnym. Partnerami projektu są PFRON, ZUS i CIOP (Centralny Ośrodek Ochrony Pracy). Z informacji uzyskanych w trakcie konferencji wynika, że ośrodki przewidują współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami szkoleniowymi i pracodawcami osób niepełnosprawnych. 

Czytaj dalej

Dramatyczny apel o ratowanie zakładów pracy chronionej – Odpowiedź BON w imieniu premiera!

Publikujemy odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych na Apel Prezesa Spółdzielni Inwalidów „Odrodzenie” z Olesna do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Zakładów Pracy Chronionej w Polsce.

Na wstępie publikujemy treść Apelu w formie pliku PDF do pobrania, a poniżej odpowiedź na powyższy tekst.

Czytaj dalej

SOD – element wsparcia ON czy wyrafinowane pole minowe?

Każdy, kto miał do czynienia z komputerem, zna „Sapera” – grę Microsoft Windows. Polega ona na odkrywaniu pól na zaminowanym terenie. Rozpoczynający grę odkrywa pierwsze pole, na którym umieszczona jest liczba (0d 1 do 3) zaminowanych pól przylegających do pola odkrytego. Zadaniem gracza jest ustalenie, które z przylegających pól jest niezaminowane. Jeśli mu się uda odkrywa kolejne pole z liczbą przylegających do niego pól zaminowanych. Jeśli nie ma szczęścia detonuje wszystkie miny znajdujące się na planszy gry, która ulega zniszczeniu. Gra się kończy a ty przegrywasz z kretesem.

Gra Saper do złudzenia przypomina sytuację, w jakiej znajduje się większość pracodawców osób niepełnosprawnych otrzymujących SOD. Pracodawca otrzymujący dofinansowanie może się znaleźć w sytuacji, która na skutek wielu min/pułapek zastawionych w systemie może w przenośni lub dosłownie „wysadzić jego przedsiębiorstwo w powietrze” kończąc zarówno jego działalność gospodarczą jak i rolę pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Letni felieton: O drastycznych karach dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Zacznijmy metaforycznie

Wyobraź sobie że przekroczyłeś szybkość i policjant w trakcie kontroli zdradza Ci, że wpływy z mandatów wystawiane przez drogówkę zasilają konto miejscowej policji. Zapłacone przez kierowców kwoty są przeznaczane na potrzeby posterunku nie wykluczając premii dla policjantów drogówki.

Wyobraź sobie do tego, że wysokość kar (mandatów) za przekroczenie przepisów jest wprost zależna od wysokości dochodów kierowcy i ci co zarabiają więcej, płacą wyższe mandaty.

Wyobraź sobie, że uznasz (słusznie lub nie) że mandat został „wlepiony” niesłusznie a jedyną osobą upoważnioną do rozpatrzenia twojego odwołania jest komendant miejscowej policji, który jeśli uwzględni twoje odwołanie pozbawi się wpływu tak potrzebnych mu na remont posterunku środków finansowych. O nagrodach dla policjantów nie wspominając.

Wyobraź sobie także, że jest w twoim mieście specjalna kategoria obywateli, którzy za przekroczenie przepisów nie są karani takim samymi jak ty drakońskimi karami.

Na szczęście w świecie ruchu drogowego i mandatów za naruszanie przepisów takie zasady nie działają gdyż byłyby uznane za naruszenie istotnych reguł współżycia społecznego i prostą drogą do patologii.

Ale jest w Polsce instytucja, która działa dokładnie wg opisanych powyżej zasad i władze polityczne utrzymują tę niezaprzeczalną patologię mimo wielokrotnych wniosków i postulatów strony społecznej o zmianę tej sytuacji. Jaka to instytucja? 

Czytaj dalej

Czas na działanie: Rośnie płaca minimalna – SOD bez zmian od lat

Negocjacje w sprawie płacy minimalnej na finiszu!

Rząd kończy proces negocjowania z Radą Dialogu Społecznego poziomu wzrostu minimalnego wynagrodzenie na rok 2019. Propozycja rządu to podniesienie płacy minimalnej do kwoty  2220 złotych. Związki zawodowe domagają się znacząco większego wzrostu. Decyzja ma zapaść do 15 lipca br. Jeżeli pracodawcy nie dogadają się ze związkowcami przyjęta zostanie propozycja rządu. Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne to kolejny rok wzrostu płacy minimalnej. Od 2015 roku płace wzrosły o prawie 500 złotych. Zadają sobie więc pytanie: Czy wzrośnie także dofinansowanie wynagrodzeń tzw. SOD od kilku lat pozostające bez zmian? Brak jest sygnałów by przedstawiciele organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych będący członkami dużych federacji pracodawców próbowali wpłynąć na rząd by wziął pod uwagę fakt, że wzrost najniższego wynagrodzenia to automatyczny wzrost kosztów zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kolejne podniesienie płacy minimalnej bez waloryzacji dofinansowania kosztów płacy osób niepełnosprawnych może mieć poważne konsekwencje dla zatrudnienia zwłaszcza najciężej poszkodowanych przedstawicieli tej grupy osób.

Czytaj dalej